Te verkopen overcompleet materiaal.
1. Hobbyboxen met fossielen van bepaalde vindplaatsen. INMIDDELS VERKOCHT
2. Beschikbare fossielen
3. Beschikbare recente schelpen
4. Beschikbare mineralen
5. Enkele schedels
6. Af te stoten boeken
6. Af te stoten brochures etc.
7. Af te stoten tijdschriftjaargangen