Te verkopen overcompleet materiaal
1. Hobbyboxen met fossielen van bepaalde vindplaatsen
2. Beschikbare fossielen
3. Beschikbare recente schelpen
4. Beschikbare mineralen
5. Enkele schedels
6. Af te stoten boeken en artikelen